Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), ιδρύθηκε το 2000, είναι ένα από τα κορυφαία ερευνητικά κέντρα της Ελλάδας ενώ βρίσκεται και στη λίστα με τους 20 κορυφαίους ερευνητικούς φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην προσέλκυση πόρων από ανταγωνιστικά ευρωπαϊκά προγράμματα. Το ΕΚΕΤΑ με την πολυετή εμπειρία του έχει να καταδείξει σημαντικά επιστημονικά και τεχνολογικά επιτεύγματα σε πολλούς τομείς όπως Ενέργεια, Περιβάλλον, Νέα Λειτουργικά Υλικά, Βιομηχανικές Διεργασίες, Πληροφορική, Τηλεματική, Τηλεπικοινωνίες, Μεταφορές, Αγροβιοτεχνολογία, Επιστήμες Υγείας καθώς επίσης και σε διάφορες διαθεματικές επιστημονικές και τεχνολογικές περιοχές που σχετίζονται με τα παραπάνω. Στο #ΤΤΒ το ΕΚΕΤΑ συμμετέχει με το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ).

Ο βασικός στόχος του ΙΜΕΤ είναι η διεξαγωγή και υποστήριξη της εφαρμοσμένης έρευνας στον Τομέα των Μεταφορών στην Ελλάδα. Πρόσφατα το Ινστιτούτο ξεκίνησε την ερευνητική του πορεία και στον χώρο του τουρισμού (Τομέας Δ) με αντικείμενο τα θέματα που αφορούν την ανάλυση της συνδυασμένης αλυσίδας υπηρεσιών Μεταφορών και Τουρισμού, την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών και καινοτόμων εργαλείων για την ολοκληρωμένη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη, την ανάπτυξη ευφυών αλγορίθμων και προσωποποιημένων υπηρεσιών για την υποστήριξή της αλλά και σχετικών καινοτόμων επιχειρησιακών και επιχειρηματικών σχεδίων.

Το ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ συμμετέχει στο έργο ως τεχνικός εταίρος και δρα ως ενδιάμεσος φορέα μεταφοράς τεχνογνωσίας από την ευρωπαϊκή εμπειρία (συμμετοχή σε έργα βιώσιμο τουρισμού και κινητικότητας, υπηρεσίες δρομολόγησης και πληροφόρησης, σύναψη συμφωνιών, αξιολόγηση της εφαρμογής). Ο ρόλος του ΙΜΕΤ επίσης είναι κομβικό όσον αφορά την αξιολόγηση του εγχειρήματος και της πρώτης φάσης των παροχών. Συγχρόνως θα συνδράμει στην περαιτέρω αξιοποίηση του έργου μετά και το πέρας τη χρηματοδότησης αλλά και στη χρήση του ως οδηγό προς την γενικότερη ενίσχυση τη προβολής της πόλης με δυνατότητες επέκτασης σε όλη τη Περιφέρεια.

Ιστοσελίδα

elGreek