Πακέτο εργασίας 1

Έρευνα και Ανάλυση: Προσδιορισμός Αναγκών και Ανάπτυξη Συνεργασιών

Πακέτο εργασίας 2

Δίκτυο Συνεργασιας: Προδιαγραφές όρων συνεργασίας και υλικού #Thessaloniki_Tourism_Blockchain. 

Πακέτο εργασίας 3

Ανάπτυξη της ηλεκτρονικής τουριστικής εφαρμογής #Thessaloniki_Tourism_Blockchain

Πακέτο εργασίας 4

Αξιολογηση της λειτουργιας της εφαρμογης

Πακέτο εργασίας 5

Επιχειρηματική αξιοποίηση, επενδυτική στόχευση και προστιθέμενη αξία

elGreek