Πακέτο 5 (ΠΕ5):Επιχειρηματική αξιοποίηση, επενδυτική στόχευση και προστιθέμενη αξία

Ανάπτυξη επιχειρηµατικού σχεδίου για την διαχρονική αξιοποίηση και επενδυτική στόχευση του #Thessaloniki_Tourism_Blockchain. Στόχος του σχεδίου θα είναι η διεύρυνση των συμμετεχόντων φορέων που θα προσφέρουν υλικό και υπηρεσιών προς τους ψηφιακούς

και μη επισκέπτες ώστε να καταστεί η συγκεκριμένη πλατφόρμα μεγάλης επισκεψιμότητας και χρηστικότητας κάτι το οποίο θα επιφέρει την καθιέρωση της συγκεκριμένης τεχνολογίας ως μέσο προώθησης του τουρισμού.

 

 

Παραδοτέα ΠΕ5:

 

Π5.1 Επιχειρηματικό και Επενδυτικό Σχέδιο αξιοποίησης του συστήματος

 

Π5.2 Πλάνο προώθησης της τουριστικής εφαρμογής

elGreek