Πακέτο 3 (ΠΕ3):Ανάπτυξη της ηλεκτρονικής τουριστικής εφαρμογής #Thessaloniki_Tourism_Blockchain

Ανάπτυξης διαδικτυακής πύλης (Web Application) και εφαρµογής έξυπνων κινητών τηλεφώνων (Mobile App) #Thessaloniki_Tourism_Blockchain µέσα από τις οποίες οι χρήστες (περιηγητές/τουρίστες) θα έχουν πρόσβαση σε ψηφιακό τουριστικό περιεχόµενο της Θεσσαλονίκης και στην έκδοση ψηφιακής τουριστικής κάρτας.

 

Παραδοτέα ΠΕ3:

 

Π3.1 Αναλυτική περιγραφή της αρχιτεκτονικής του συστήματος

 

Π3.2 Εικαστική αναπαράσταση εφαρμογής- Back end σύστημα και διασύνδεση με blockchain

 

Π3.3 Ανάπτυξη των virtual τουριστικών παροχών

 

Π3.4 Ανάπτυξη των φυσικών τουριστικών καρτών

elGreek