Συναντήσεις Φορέων

Και οι συναντήσεις με τους φορείς της #Θεσσαλονίκης για συνεργασία με την ομάδα έργου Project Thessaloniki_Tourism_Blockchain συνεχίζονται!

#Thessaloniki #destination #sustainable

ammonexpress

karavakithess

Softweb Adaptive I.T. Solutions 

Hellenic Institute of Transport 

International Hellenic University 

Thessaloniki Tourism Organization

And the meetings with the stakeholders of #Thessaloniki for collaboration with the Project Thessaloniki_Tourism_Blockchain team continue!

#Thessaloniki #destination #sustainable

ammonexpress

karavakithess

Softweb Adaptive I.T. Solutions 

Hellenic Institute of Transport 

International Hellenic University 

Thessaloniki Tourism Organization

elGreek