Παρουσία του #TTB στη Philoxenia

? Στο πλαίσιο της Philoxenia International Tourism Expo, στις 19/11, παρουσιάστηκε από το International Hellenic University και τους Καθ. Evangelos Christou και Αναπ. Καθ. Spyros Avdimiotis το Στρατηγικό Σχέδιο Μάρκετινγκ για τη Θεσσαλονίκη το οποίο αναπτύχθηκε σε συνεργασία του Οργανισμό Τουρισμού Θεσσαλονίκης με το Ερευνητικό Εργαστήριο Τουρισμού και Διοίκησης Υπηρεσιών (TourLab) του ΔιΠαΕ.

? Το έργο #Thessaloniki_Tourism_Blockchain ? της Δράσης «Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» KEPA-ANEM
(συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους) αποτελεί ένα βήμα προς την επίτευξη των στόχων του Στρατηγικού Σχεδίου!

Softweb Adaptive I.T. Solutions®
International Hellenic University
Centre for Research & Technology Hellas (CERTH)
#research #technology #tourism #blockchain #smarttourism #sustainabledevelopment #sustainabletourism

elGreek