Το έργο, #Thessaloniki_Tourism_Blockchain,ορµώµενο από τις σύγχρονες εξελίξεις, υιοθετώντας βέλτιστες πρακτικές από τη διεθνή εµπειρία (τόσο στο τοµέα του τουρισµού αλλά και από όλους τοµείς) και λαµβάνοντας υπόψη τα τοπικά χαρακτηριστικά και δυνατότητες, στοχεύει στον έξυπνο ψηφιακό µετασχηµατισµό του τουριστικού προϊόντος της πόλης. Αξιοποιώντας τα πλεονεκτήµατα των σύγχρονων τεχνολογιών οµότιµης δικτύωσης (blockchain) προτείνει τη δηµιουργία της ψηφιακής Θεσσαλονίκης που ικανοποιεί το ψηφιακό αλλά και το δια ζώσης τουρίστα (ενιαία πληροφόρηση, βιωµατικές ξεναγήσεις στην πόλη, εικονικές περιηγήσεις, πρόσβαση σε υλικό εκθέσεων και εκδηλώσεων κ.ά.). Στο ίδιο πλαίσιο, πέρα από το ψηφιακό ασφαλές αποθετήριο της πόλης της Θεσσαλονίκης, η δηµιουργία µιας ενιαίας ψηφιακής τουριστικής κάρτας µέσω των δοµών δικτύωσης, αναµένεται να επιτρέψει στους επισκέπτες της πόλης να έχουν πρόσβαση σε πακέτα υπηρεσιών που προσφέρονται από διάφορους κλάδους και οργανισµούς της τουριστικής υποδοµής του προορισµού σε συνολική τιµή που είναι χαµηλότερη από το κόστος πληρωµής για κάθε υπηρεσία ξεχωριστά.

Η υλοποίηση και η εφαρμογή του #Thessaloniki_Tourism_Blockchain,τόσο της πλατφόρµας και εφαρµογής όσο και του φορέα διαχείρισης του #Thessaloniki_Tourism_Blockchain, αναµένεται να αναδείξει την πόλη της Θεσσαλονίκης και την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας σε πρωτοπόρους στον τοµέα του τουρισµού.

elGreek