Πακέτο 2 (ΠΕ2): Δίκτυο Συνεργασιας: Προδιαγραφές όρων συνεργασίας και υλικού #Thessaloniki_Tourism_Blockchain. 


Έρευνα των αναγκών των εµπλεκόµενων φορέων και των επιχειρηµατιών που σχετίζονται, άµεσα και έµµεσα, µε τον κλάδο του τουρισµού στη Θεσσαλονίκη. Ανάπτυξη ενός πλαισίου συνεργασίας µε στόχο την προώθηση του βιώσιµου τουρισµού. ∆όµηση του οικοσυστήµατος #Thessaloniki_Tourism_Blockchain


Παραδοτέα ΠΕ2:

 

Π2.1 #Thessaloniki_Tourism_Blockchain: Η σύνθεση της τεχνολογίας του blockchain, της ψηφιοποίησης του υλικού μιας πόλης και η παροχή τουριστικών πακέτων κάτω από την ομπρέλα μιας τουριστικής εφαρμογής

 

Π2.2 Σύναψη των απαιτούμενων Μνημονίων Συνεργασίας για την υλοποίηση και του #Thessaloniki_Tourism_Blockchain

elGreek