Το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.), με έδρα τη Θεσσαλονίκη, βάσει του ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70/τ.Α’/07-05-2019), οργανώθηκε και λειτουργεί ως ΑΕΙ, αποτελούμενο από τις συνέργειες του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος με το πρώην Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης (Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης), με το πρώην Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κεντρικής Μακεδονίας (Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας) και το πρώην Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης). Περιλαμβάνει περισσότερα από 40 θεσμοθετημένα εργαστήρια και προσφέρει περισσότερα από 50 Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών, ορισμένα από τα οποία είναι δι-ιδρυματικά ή δια-τμηματικά ενώ τα 22 από αυτά προσφέρονται στην αγγλική γλώσσα. Υπάρχει ακόμη πλήθος συνεργασιών με πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα της Ελλάδας και του εξωτερικού και έχουν υπογραφεί μνημόνια συνεργασίας με ακαδημαϊκούς και κοινωνικούς φορείς που ενδυναμώνουν τη θέση του τόσο στον ελληνικό χώρο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης όσο και τον Ευρωπαϊκό. Η ερευνητική δραστηριότητα του ιδρύματος είναι σημαντική και με παρουσία σε όλους τους φορείς, με ιδιαίτερη έμφαση σε εθνικά και ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά πλαίσια. Το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος συμμετέχει στο έργο μέσω του Ερευνητικού Εργαστηρίου Τουρισμού και Διοίκησης Υπηρεσιών “TourLab”. Το #ΤΤΒ δομείται επί της εμπειρίας που κατέχει το Εργαστήριο σε θέματα τουριστικής ανάπτυξης και διοίκησης τουριστικών υπηρεσιών.

Ιστοσελίδα

elGreek