Τουριστικές κάρτες: ένα ισχυρό μέσο για την τουριστική προβολή μιας πόλης!

Οι τουριστικές κάρτες έχουν την δυνατότητα να προσφέρουν έναν επιλεγμένο συνδυασμό πρωτογενών και δευτερογενών προϊόντων του εκάστοτε φορέα υποδοχής. Συμπεριλαμβάνει φυσικά, πολιτιστικά, ιστορικά και κοινωνικά σημεία ενδιαφέροντος, ενώ ταυτόχρονα μπορούν να προσφέρουν συγκεκριμένες εκπτώσεις στα μεσα μαζικής μεταφοράς, στις  υπηρεσίες διαμονής και διατροφής, στις υπηρεσίες στάθμευσης, στην αγορά αναμνηστικών προϊόντων, στην ενοικίαση εξοπλισμού εναλλακτικών τρόπων …

Τουριστικές κάρτες: ένα ισχυρό μέσο για την τουριστική προβολή μιας πόλης! Διαβάστε Περισσότερα »