Ειδική Συνεδρία ‘Βιώσιμος Τουρισμός & Βιώσιμες Μεταφορές’

Η έξυπνη τουριστική κάρτα της Θεσσαλονίκης παρουσιάζεται στο πλαίσιο του ICTR International Congress on Transportation Research 2023 – από τις πραγματικές ανάγκες των τουριστών (εργασία: Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα και Βιώσιμος Τουρισμός; το εγχείρημα #Thessaloniki_Tourism_Blockchain) ως τη μετατροπή τους σε υπηρεσία (Ειδική Συνεδρία ‘Βιώσιμος Τουρισμός & Βιώσιμες Μεταφορές’)!