“Ψηφιακή Θεσσαλονίκη 2030: Προώθηση του ψηφιακού προφίλ της Μητροπολιτικής Θεσσαλονίκης μέσω blockchain και ψηφιακής τουριστικής κάρτας”. Τάσεις, επιθυμίες και ανάγκες χρηστών.

🎯Σύμφωνα με την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου ««Ψηφιακή Θεσσαλονίκη 2030: Προώθηση του ψηφιακού προφίλ της Μητροπολιτικής Θεσσαλονίκης μέσω blockchain και ψηφιακής τουριστικής κάρτας», προκειμένου να διερευνηθούν και να αναλυθούν οι ανάγκες επισκεπτών/ χρηστών και να σχεδιαστούν οι υπηρεσίες του τεχνολογικού συστήματος ΤΤΒ, παρουσιάστηκαν τα εξής:

📣Το 80,1% των συμμετεχόντων θεωρούν ως βασική υπηρεσία μιας έξυπνης τουριστικής κάρτας 🙋‍♂️ την παροχή ψηφιοποιημένης οπτικοακουστικής ξενάγησης πεζή ή ποδήλατο στην πόλη, ενώ το 50,3 % επέλεξε ως μία από τις σημαντικότερες υπηρεσίες🏛 την παροχή virtual ξεναγήσεων μουσείων και online παρακολούθησης δρώμενων της πόλης.

#ThessalonikiTourismBlockchain

#TTB

#Smarttourism

#blockchain

#citytourism

#Softweb Adaptive I.T. Solutions®
International Hellenic University
Hellenic Institute of Transport

elGreek