Τουριστικές κάρτες: ένα ισχυρό μέσο για την τουριστική προβολή μιας πόλης!

Οι τουριστικές κάρτες έχουν την δυνατότητα να προσφέρουν έναν επιλεγμένο συνδυασμό πρωτογενών και δευτερογενών προϊόντων του εκάστοτε φορέα υποδοχής. Συμπεριλαμβάνει φυσικά, πολιτιστικά, ιστορικά και κοινωνικά σημεία ενδιαφέροντος, ενώ ταυτόχρονα μπορούν να προσφέρουν συγκεκριμένες εκπτώσεις στα μεσα μαζικής μεταφοράς, στις  υπηρεσίες διαμονής και διατροφής, στις υπηρεσίες στάθμευσης, στην αγορά αναμνηστικών προϊόντων, στην ενοικίαση εξοπλισμού εναλλακτικών τρόπων μετακίνησης, στις υπηρεσίες ξεναγήσεων και περιηγήσεων του προορισμού και μία σειρά υπηρεσιών που θα κάνει έναν επισκέπτη να προμηθευτεί την τουριστική κάρτα.

Οι βασικοί παράγοντες επιτυχίας για κάθε τουριστική κάρτα, εκτός από την ελκυστικότητα που διαθέτει ο κάθε προορισμός, στηρίζεται κυρίως στις υπηρεσίες που προσφέρει, τη διαφοροποιημένη γκάμα αξιοθέατων που θα παρέχει, την επιλογή των συνεργαζόμενων φορέων που έχει κάνει, το επίπεδο εκπτώσεων που διαθέτει και τέλος τις υπηρεσίες που προσφέρει στο σύνολο της, ώστε να διευκολύνει και να βελτιστοποιήσει το ταξίδι του δυνητικού επισκέπτη.

Οι σύγχρονες έξυπνες τουριστικές κάρτες δίνει στους κατόχους μια σειρά από οφέλη, περιλαμβάνοντας την εξοικονόμηση χρόνου και την εξοικονόμηση κόστους, ενώ ταυτόχρονα δημιουργεί νέα κίνητρα στον δυνητικό επισκέπτη για τον τόπο υποδοχής. Το συνδυασμένο αποτέλεσμα είναι επομένως, μια βελτιστοποιημένη τουριστική εμπειρία, η οποία ταυτόχρονα βελτιώνει την εικόνα του προορισμού και το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών του.  Επιπλέον, όπως αναφέρει και ο   οι έξυπνες τουριστικές κάρτες έχοντας την δυνατότητα πλέον, να συνδυάσουν πολλά τουριστικά εργαλεία και υπηρεσίες σε μία κάρτα, μπορούν να συμμετέχουν στην ολιστική διαδικασία ενός ταξιδιού, ξεκινώντας ακόμη και από την επιλογή του προορισμού.


Το έργο που υλοποιήθηκε με τίτλο «Ψηφιακή Θεσσαλονίκη 2030: Προώθηση του ψηφιακού προφίλ της Μητροπολιτικής Θεσσαλονίκης μέσω blockchain και ψηφιακής τουριστικής κάρτας Ακρωνύμιο: #Thessaloniki_Tourism_Blockchain» (Κωδικός έργου: ΚΜΡ6-0077937) στη Δράση «Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και Εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία» 2014-2020»’’ 

“Τhe project «Digital Thessaloniki 2030: Promotion of the digital profle of Metropolitan Thessaloniki through blockchain and digital tourist card-: #Thessaloniki_Tourism_Blockchain» (Project code:ΚΜΡ6-0077937) was implemented under the framework of the Action «Investment Plans of Innovation» of the Operational Program «Central Macedonia 2014 2020», that is co-funded by the European Regional Development Fund and Greece”

elGreek